№4

January 2021

RISK MANAGEMENT OF EXTERNAL PUBLIC DEBT

Lupenko A.Yu.
Head of the Securities Department
State Mortgage Institution
01133, Ukraine, Kyiv, Lesia Ukrainka Boulevard, 34
DOI: 10.24412/2701-8377-2021-4-2-20-24

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЗОВНІШНІХ ДЕРЖАВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ

Лупенко А.Ю.
начальник відділу цінних паперів
Державна іпотечна установа
01133, Україна, м. Київ, б-р Лесі Українки, 34

Abstract
The article investigates and systematizes the theoretical bases of risk management of external public debt.
The system of risk management related to external public debt has been conceptualized. Expanded the typology of risks of external public borrowing. The conceptual model of a relationship between external public debt and the risks of external public borrowing has been developed. Measures to minimize the main risks of Ukraine’s external public debt management are summarized.
Анотація
У статті досліджено й систематизовано теоретичні засади управління ризиками зовнішніх державних
запозичень. Концептуалізовано систему управління ризиками, пов’язаними із зовнішнім державним боргом. Розширено типологію ризиків зовнішніх державних запозичень. Розроблено концептуальну модель взаємозв’язку зовнішнього державного боргу та ризиків зовнішніх державних запозичень. Узагальнено заходи щодо мінімізації основних ризиків управління зовнішнім державним боргом України.


Keywords: risks, risk management, external public debt, external borrowings, public debt management.
Ключові слова: ризики, управління ризиками, зовнішній державний борг, зовнішні запозичення, уп-
равління державним боргом.