№5

February 2021

REVIEW OF EFFECTIVE FINANCIAL RESOURCES FOR LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZATION REFORM

Denyshchenko L.

Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Severodonetsk, Ukraine

DOI: 10.24412/2701-8369-2021-5-20-22

ОГЛЯД ДІЄВИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Денищенко Л.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля,

м. Сєвєродонецьк, Україна

Abstract

The article provides a classification of available and especially effective financial sources and tools of filling community budgets, the funds of which should be used to promote local economic development of communities in the context of local government reform and beyond.

Keywords: decentralization reform, local budget, sources, efficiency of use, local economic development.

Анотація

В статті наведена класифікація наявних та особливо дієвих фінансових джерел та інструментів наповнення бюджетів громад, кошти яких доцільно використовувати задля сприяння підвищенню місцевого економічного розвитку громад у умовах реформи місцевого самоврядування та в подальшому.

Ключові слова: реформа децентралізації, місцевий бюджет, джерела, ефективність використання, місцевий економічний розвиток.